Ser du inte längre meningen med livet ?


Vad är livets mening? Vad är meningen med det här? Varför händer det här för mig? Varför verkar vissa människor må bra oavsett att de har stora bekymmer, motgångar och sorger i sina liv? Dessa frågor kan vi ställa oss då och då. Särskilt i situationer då vi upplever livet som tråkigt eller sorg och motgångar har trängt sig in i vårt liv.

”Vi som levde i koncentrationslägren minns dem som gick runt och tröstade andra. Ibland gav de bort sitt sista bröd. De kanske inte var så många men de är ett bevis på att allt kan tas ifrån en människa utom en sak. Friheten att välja sin inställning i varje given situation”. Det sa Viktor E Frankl (1907-1997), en österrikisk neurolog, psykiater och filosofi doktor som utvecklade logoterapin. Logoterapin är både filosofi och psykologi och kallas även exitensanalys.

Skillnaden mellan oss människor och hur vi mår beror på vår inställning till livet och det som händer oss samt på våra grundläggande värderingar.

Hur hittar vi livets mening?


Frankl ansåg att vi inte kan hitta livets mening eftersom det inte är någonting som vi kan få utifrån utan som vi finner inom oss själva. Var och en på sitt eget speciella sätt eftersom varje människa är unik, värdefull och oersättlig.

Enligt logoterapin kan vi uppleva mening med livet bland annat genom att förverkliga vissa värden. Förverkligande av dessa värden har samband med våra värderingar och vår människosyn, som bestämmer hur vi ser på och agerar mot andra och oss själva. Friheten att kunna välja attityd i varje given situation är människans privilegium men det förutsätter också att vi tar ansvar för de val som vi gör eftersom vi har förmågan att förutse följderna av våra gärningar. Hur vi upplever livets meningsfullhet är även beroende av vilken inställning vi har till livet i sig. När vi ger och tar emot kärlek ger den oss kraft. Förmågan att kunna förlåta frambringar hopp inför framtiden. Tacksamhet som livsinställning är ett bra val.   

Logoterapins tankesätt tröstar oss. Dess metoder lär oss och ger oss styrka att klara av livets olika situationer.

 

Alla människor har förmåga att uppleva sitt liv som meningsfullt.

logoterapi