Livets mening är kärnan i logoterapin. Meningen är ingenting som vi får eller hitta på utan livets mening måste var och en upptäcka själv.

Vi är alla fria individer men vår frihet är begränsad. Vi kan inte alltid välja eller ändra våra omständigheter och situationer och ännu mindre vårt förflutna, men vi är fria att välja vår inställning till dem. Vi är fria att uppfostra oss själva, skapa vår personlighet och bestämma hur vi vill vara som människor, hur vi vill bete oss, om vi vill agera eller låta bli. Vi kan med rätt inställning förvandla negativa erfarenheter till positiva möjligheter och meningsfulla prestationer som vår framtid kan byggas på. Ansvaret för våra val och beslut gör vi själva. Därför är det viktigt att vi är medvetna om vilka följder de får både för oss själva och för andra. När vi lär oss att medvetet göra ansvarsfulla val och fatta ansvarfulla beslut känner vi tillfredställelse och lycka.

Vår människosyn är viktig, eftersom den styr vad vi tänker om och hur vi behandlar andra och om oss själva. Lika viktiga är våra värderingar. De styr våra tankar, vilka val vi gör och hur vi agerar. De bestämmer hur vårt liv blir.

Logoterapin anser att människan förutom den fysiska  och psykosociala dimensionen har även en noetisk dimension. Denna dimension är djupt personlig och central hos varje människa. Den ger oss förmågan att uppleva kärlek och den omfattar även vårt samvete och andlighet.

Viktor Frankl ansåg att meningen i livet kan vi finna genom att förverkliga vissa värden, som han kallade kreativa värden, upplevelsevärden och inställningsvärden.  

- När vi förverkligar kreativa värden är vi verksamma. Vi gör något gott, arbetar eller skapar något. Då riktar vi vår uppmärksamhet mot omvärlden och ger någonting ifrån oss som är bra för andra.

- Genom upplevelsevärden tar vi emot något bra från omvärlden. Vi förverkligar upplevelsevärden när vi njuter av naturen, konsten, förhållanden till andra människor såsom i kärleken. I sådana stunder funderar vi inte på livets mening, utan vi upplever meningen. Livets hemlighet är att kunna ge och ta emot.

- Sedan kommer det situationer och händelser i livet som vi inte kan påverka, ändra, undvika eller fly ifrån. Då är vårt förhållningsätt viktigt. Vilken inställning vi väljer bestämmer hur vi orkar vidare i livet. Vi kan lära oss att acceptera. När vi slutar kämpa emot och förneka det som har hänt öppnas det nya möjligheter. I livet finns alltid framtidens möjligheter.

 


Livets mening

Frihet att välja

Ansvar för egna val

 

Den fysiska dimensionen

Den psykosociala dimensionen


Den noetiska dimensionen


Kreativa värden

Upplevelsevärden

Inställningsvärden

logoterapi