När vi blir äldre har vi alla mycket liv bakom oss som innehåller både trevliga och mindre trevliga minnen. Vardagen kan också ha sina bekymmer. Hur ska vi hantera våra minnen och det dagliga livet för att uppleva lite mer lycka nu och i framtiden och känna att livet är meningsfullt?

Viktor E Frankl som utvecklade logoterapin kom fram till att varje människas grundläggande behov är att finna livets mening. Själv fick han testa sina tankars bärkraft och hållbarhet under andra världskriget i fyra olika koncentrationsläger.

Det finns en hel del forskning om vilken betydelse upplevelsen av meningen har i livet. Enligt den senaste forskningen lever vi till och med längre om vi upplever meningen med livet, livets mening. 

Denna föreläsning och kurs riktar sig till föreningar och organisationer med äldre människor som vill må bra och känna mening och lycka i vardagen. 


Föreläsning
Denna  föreläsning handlar om hur vi kan sätta värde på och förstärka våra egna resurser för att kunna uppleva att vårt liv är meningsfullt.Kurs med  samtal:
Under denna kurs reflekterar vi och samtalar över vad det är att vara en äldre människa. Jag berättar om logoterapins positiva tankesätt och dess metoder som hjälper oss att hitta glädje och energi i vardagen.  
Vi kan inte alltid välja och ändra våra omständigheter, situationer och ännu mindre det förflutna, men vi kan alltid välja och ändra vår inställning till dem. Med rätt attityd kan även negativa erfarenheter förvandlas till meningsfulla prestationer och positiva möjligheter som det framtida livet kan byggas på.  
Det är aldrig för sent att kunna uppleva sitt liv som meningsfullt . 
 

Vi träffas 5 ggr, max 10 deltagare

Föreläsningens längd och upplägg kan anpassas efter önskemål. Ring mig så diskuterar vi ett upplägg som passar bäst för er. 
Marketta Simons 0702553370

logoterapi