Logoterapin lär oss ett sunt förhållningssätt till livet. Förutom att vi alla är unika och bär ansvaret för vårt eget liv, har vi alla förmågan att ändra oss om vi vill. Vi har förmågan att betrakta oss själva, se våra begränsningar och möjligheter. Vi är ingen input – output maskiner utan vi bestämmer själva vad vill ge av oss, hur vi vill bete oss oavsett vad vi får eller har fått ta emot. Vi behöver inte vara elaka mot dem som har varit elaka mot oss. Detta betyder inte att vi ska låta andra behandla oss illa eller att vi ska bli offer. Det är endast fråga om att vi är medvetna om hur vi vill vara som människor. Allt som vi ger av oss påverkar andra och oss själva. Allt vi gör gott och ont återvänder till vårt hjärta. Till en viss del formas vi genom våra gener och omgivningen men en hel del av vår karaktär kan vi skapa själva. Vi kan bestämma riktningen för vårt eget liv och till en stor del kan vi styra det . Genom att vi lär känna oss själva bättre känner vi en större tillfredsställelse och glädje i livet. 

Denna kurs riktar sig till organisationer och föreningar med unga människor som vill hitta sig själva, sin självkänsla och känna lycka i vardagen. 

Kurser ordnas som en veckokurs eller som en helgkurs. Målandet används som hjälpmedel men det krävs inga förkunskaper. Kursens längd och upplägg kan anpassas efter önskemål. Ring mig så diskuterar vi ett upplägg som passar bäst för er.
Marketta Simons 0702553370


 

logoterapi