Utbildning

Finlands Logoterapi-institut AB (Suomen Logoterapiainstituutti Oy). www.­logoterapia.­fi  erbjuder en handledarutbildning som är 2- årig och en logoterapeututbildning (LTI) som är fyra och ett halvt år lång. Utbildningarna motsvarar den europeiska modellen.  Båda utbildningarna har utvecklats av Viktor Frankls elev Elisabeth Lukas. Hon är doktor i psykologi och psykoterapeut och har arbetat som adjungerande professor i Ausbildungsinstitut fur Logotherapie und Existenzanalyse och vice president i Deutsche Gesellschaft fur Logotherapie und Existenzanalyse. Hon har varit gästprofessor och lektor vid ett 50-tal universitet både i Tyskland och utomlands och hon har skrivit över 30 böcker som är översatta till 16 språk.


Finlands Logoterapi-institut AB
Slottsgatan 11 A, 20100  Åbo
Te: +358 40 734 2623
Email: logoterapia@logoterapia.fi

Finlands Logoterapi-institut är medlem och samarbetar med Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und Eksistenzanalyse DGLE;  www.logotherapie-gesellschaft.de

Institutet är också medlem i den europeiska fackföreningen Föderation Logotherapie Profession Europa FLP-EU. För närvarande samarbetar FLP-EU att internationellt utveckla innehållet i läroplanen för kompletterande yrkesutbildningar inom olika yrkeskategorier.


Finlands Logoterapis Institut AB är även medlem i Internationale Gesellschaft der logotherapeutischen / exisistenzanalytischen Ausbildung- und Forschungsinstitut;  www.logotherapie-international.eu

Andra internationella länkar


I Wien finns Viktor Frankl Institut vars uppgift är att upprätthålla Viktor Frankls livsverk och att säkerställa tillgång till autentisk information om logoterapi och existentiell analys:
 www.viktorfrankl.org  samt

Viktor Frankl Zentrum där man kan utforska Frankls livsarbete:  www.franklzentrum.org

logoterapi