har hänt
 

Filosofifestival
den 18 november

Datum: 18 november 2017 11:00 - 16:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

 


För att fira världsfilosofidagen arrangerar Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis en heldag i Stockholm med samtal och föreläsningar om filosofi.

"Lördagen den 18 november firar vi Världsfilosofidagen tillsammans med Svenska Unescorådet, ABF Stockholm m.fl. på ABF-huset i Stockholm! I år kommer vi att ha ”Människa i vår tid” som tema. Vår tanke är att belysa olika delar av möjligheterna och svårigheterna med att vara människa idag. Som en röd tråd löper det filosofiska perspektivet. Välkommen att lyssna till inspirerande samtal och delta i spännande workshoppar. I vår lounge kan du besöka vårt filosofiska bokbord, samtala eller bara smälta intrycken."
Filosofifestivalen arrangeras av Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP). Läs mer om arrangemanget, se program och anmäl dig på: www.filosofiskpraxis.org/vrldsfilosofidagen-2017
I programmet bl.a. 
11.05-11.50 
MENING – livskvalitet i vår tid?
Marketta Simons, logoterapeut (LTI), jur. kand Cecilia Melder, teol. dr, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan Samtalsledare: Kalle Grill, docent i filosofi och lektor vid  Umeå universitet, praktiserande medlem SSFP

Konstutställningen fortsätter i Kirjakulttuuri,
Finska bokhandeln,Birkagatan 19
med ett nytt tema och en del nya tavlor

Lycka i vardagen - Arjen onnea
12.11 - 23.12. 2017

Välkomna
lördagen den 9 september
Kl: 15.00 - 17.00 till min
VERNISSAGE
Kirjakulttuuri, finska bokhandeln Birkagatan 19
”Sommarens minnen”

Utställningen fortsätter till den 29 oktober 2017.
Bokhandeln är öppet onsdagar kl. 16 – 18 och lördagar kl. 11 – 15. 
Se www.kirjakulttuuri.se .


Bokhandelns verksamhet har funnits över 50 år och bedrivs idag som ett kooperativ med frivilliga kulturintresserade eldsjälar.

Välkommen

 att fira startskottet för Finlands 100 års jubileum på Finlandsinstitutet
– en helkväll med vernissage, design talk, konsert och
mingel!

 Torsdagen den 9 februari kl: 17.30 invigs min utställning

”Glädje i vardagen”
2017-02-09 – 2017-06-09
på Finlandsinstitutets bibliotek 1 tr. upp
Snickarbacken 4 (vid Birger Jarlsgatan)

 

kl 18.00 flyttar vi oss till Gallerian där Finlands ambassadör Matti Ahonen inviger Finland 100 år! Utställningen The Tower of Presence av Laura Väinölä & Karoliina Hellberg från Finland.

kl. 19.00 konsert med Anna Järvinen och pianisten Tapio Viitasaari.
Kvällens dj är Matti Ahopelto.

SEPT - Sällskapet för existentiell psykoterapi

161129 MEDLEMSKVÄLL Viktor Frankl – livet måste ha mening

Den österrikiske neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl (1905-1977) utvecklade en egen terapeutisk gren på det existentiella trädet med fokus på vårt behov av mening.
En människa, menade han, behöver mening för att leva och för att klara svåra situationer.
I Sverige finns en enda utbildad logoterapeut – Marketta Simons, och den här medlemskvällen kommer hon
till Rödabergen och berättar om Viktor Frankl och logoterapins teori och praktik.
 

Ett meningsfullt liv 20160928

I Sundsvall pågår en studiecirkel i logoterapi. Det är Kvinnor i Svenska
kyrkan, Härnösands stift tillsammans med Sensus och Sundsvalls
församling som håller i den. Ledare är diakon Minna Lehto.
I september arrangerade vi en författarafton med Marketta Simons
som föreläste om logoterapi och sin bok ”Ett meningsfullt liv – logoterapi på mitt sätt.” Cirka 45 besökare deltog engagerat och intresserat i denna meningsfulla kväll i Kyrkans Hus i Sundsvall.
Marketta inledde med att förklara logoterapins historia och grundbegrepp. Den grundlades av den österrikiske neurologen och psykiatern Viktor E Frankl (1905-1997). Frankl tillbringade själv några år i koncentrationsläger under andra världskriget och detta stärkte hans teori inom logoterapin.
En av hans mest kända verk är ”Livet måste ha mening” som har sålts i över 13 miljoner exemplar.
Logoterapi är både filosofi och psykologi och kallas även existensanalys. Marketta Simons föreläste med
utgångspunkt från sin bok. Vi är både arv och miljö Viktor Frankl kom fram till att det är varje människas grundläggande behov att finna mening i livet och att varje människa har kapacitet att uppleva sitt liv som meningsfullt. Livet utvecklas hela tiden och meningen förändras med detta skeende. Marketta uppmärksammar
också att vi alla är utrustade med samvete, för att vi ska lyssna inåt och få ledning om vad som är rätt för oss själva i våra liv. Vi är både arv och miljö och vi har en fri vilja att göra val av inställning till livet.
Vi är fria att välja glädje eller andra inställningar. Varje vuxen frisk människa kan genom sina ansvarfulla val påverka hur hennes värld är och hur hon själv vill vara som människa. En människa kan också beskrivas som kropp, psyke och andlighet. Den tragiska triangeln av skuld, lidande och död är gemensam för alla människor så det är en naturlig del av livet och inget vi kan välja bort.
Samla på goda upplevelser
Att vara människa är att vara i värden. Kreativa värden som innebär att göra gott för andra av sitt goda hjärta utan att förvänta sig något tillbaka av den personen, upplevelsevärden som betyder att vi njuter av något samt inställelsevärden som är att vi accepterar situationen och väljer vilken attityd vi har till den. En människa kan styra sitt liv genom att välja att tänka på goda saker och händelser i sitt liv. Det är viktigt att samla på goda upplevelser som man kan ha glädje av senare i livet särskilt då livet känns tungt.
Marketta har i sin bok vidareutvecklat Frankls teori och kompletterat med glädjens triangel av tacksamhet, kärlek och humor. Inom kort ger Marketta ut en logoterapeutisk målarbok för att ge läsare möjlighet att använda kreativitet för att lära känna logoterapin.
Text och bild: Marianne Staaf-Gälldin
Diakon Minna Lehto avslutade kvällen och konstaterade att flera deltagare vill vara med i en ny samtalscirkel inom logoterapi.

VERNISSAGE
Välkomna lördagen den 3 september
Kl: 15.00 - 17.00
Finska bokhandeln, Birkagatan 19
”Sommaren var på besök”

Utställningen fortsätter till den 26 oktober 2016. Bokhandeln är öppet onsdagar kl. 16 – 18 och lördagar kl. 11 – 15.
Den 3 september öppnar bokhandeln höstterminen redan kl. 11.00  med musik, sång och poesi. www.kirjakulttuuri.se . Bokhandelns verksamhet har funnits över 50 år och bedrivs idag som ett kooperativ med frivilliga kulturintresserade eldsjälar.

RUOTSINSUOMALAINEN   LEHTI 1.9.2016
 

Tarkoitusta elämään, vapautta valintoihin, vastuuta tekoihin – logoterapia auttoi ymmärtämään itseä ja muita
TUKHOLMA. Logoterapia on psykologis-filosofinen oppisuunta, josta Marketta Simons kiinnostui pohtiessaan elämän tarkoitusta. Hän kertoo nykyään suhtautuvansa armollisemmin niin itseensä kuin muihinkin.
Logoterapia on elämän tarkoitusta, vapauden ja vastuun kysymyksiä käsittelevä psykologinen ja filosofinen suuntaus, jonka kehitti wieniläinen neurologi ja psykiatri Viktor E. Frankl.
Hän joutui toisen maailmansodan aikaan keskitysleirille, jonka kauhut saivat hänet pohtimaan ihmisyyttä ja olemisen merkitystä. Logoterapiaksi nimetyn oppisuunnan mukaan tarkoituksen löytäminen auttaa ihmistä kestämään lähes mitä tahansa. Lisäksi opin keskeisimpiä asioita on se, että ihminen on vapaa ja vastuullinen.
Tukholmalainen Marketta Simons on aina pohtinut elämän tarkoitusta ja kun hänen miehensä sairastui syöpään, nousivat nämä kysymykset entistä enemmän pintaan. Simonsin lapsuudenystävä kertoi aloittavansa logoterapian opinnot ja sen myötä hän tutustui Viktor Franklin kirjallisuuteen ja miehensä kannustamani aloitti logoterapian opiskelut. Aluksi oli tarkoitus käydä vain vuoden mittainen koulutus, mutta kiinnostus oli herännyt ja opiskelua jatkui kolme ja puoli vuotta lisää Suomen Logoterapiainstituutissa Turussa.
Marketta Simonsiin kolahti logoterapian elämänmyönteinen ihmiskäsitys, jonka mukaan menneisyys ei määritä nykyhetkeä, vaan ihminen on aktiivinen olento, jonka tulevaisuus on täynnä uusia mahdollisuuksia.
– On hienoa ajatella, että moneen asiaan voi todella itse vaikuttaa. Meillä kaikilla on vastuu elämästämme ja hyvinvoinnistamme. Me emme ole aina vapaita valitsemaan tai muuttamaan olosuhteitamme tai sitä mitä meille tapahtuu, mutta meillä on aina vapaus valita suhtautumisemme niihin. Ihminen on myös aina vapaa tekemään valintoja, joista hän on vastuussa.
Logoterapiassa nähdään, että ihminen on fyysinen, psyykkis-sosiaalinen, ja henkinen kokonaisuus. Enemmän kuin hänen ulkonäkönsä, ikänsä, koulutuksensa, menestyksenä tai vastoinkäymisensä.
– Psykologisilla testeillä voimme kartoittaa millainen ihminen on, esimerkiksi hänen luonteensa ja lahjakkuutensa, mutta kukaan ei pysty sanomaan, kuinka hän käyttäytyy tai miten hän käyttää lahjoTarkoitusta elämään, vapautta valint oihin, vastuuta tekoihin – logoterapia auttoi ymmärtämään i tseä ja muita
Frankl havainnoi ja pohti elämän tarkoitusta ollessaan keskitysleirillä Theresienstadtissa, Auschwitzissa ja Dachaussa. Yksi hänen huomioistaan oli se, että ne, joita odotti tai tarvitsi joku ihminen tai jokin tehtävä, selvisivät keskitysleirin kauhuista muita paremmin. Tahto tarkoituksen täyttämiseen on ihmistä motivoiva perustarve. Se ei vaadi täydellistä terveyttä tai toimintakykyä.
Monet potevat tyhjyydentunnetta ja yksinäisyyttä myös nykyajassa. Logoterapian mukaan voi löytää tarkoitusta suuntautumalla itsestään ulospäin, kohti jotain muuta tai muita.
– Kun ei ainoastaan tuijota omaan napaansa vaan keskittää huomionsa johonkin ulkopuolella olevaan asiaan tai toisiin ihmisiin unohtaa oman itsensä. Se puolestaan lisää tarkoituksellisuutta elämässä ja tuo hyvää oloa myös itselle.
Ulospäin ja toisia kohti suuntautumista voi Simonsin mukaan harjoittaa työelämässä tai se voi myös olla aivan pieniä asioita arjessa omien voimavarojen mukaan.
– Olemme monta kertaa liian ujoja ja arkoja antamaan itsestämme jotakin ja monilla on pelko, että omat kyvyt ja taidot eivät riitä. Logoterapian mukaan jokainen meistä on arvokas, ainutlaatuinen ja korvaamaton yksilö, joka aina voi antaa jotain hyvää itsestään toisille.
Marketta Simons toteaa, että nykyajan ihmiset ovat muuttuneet ulkonäkökeskeisemmiksi ja itseä vertaillaan muihin entistä enemmän. Yksi syy tähän on sosiaalinen media, jossa omaa arvoa mitataan tykkäysten määrällä.
– Sinne laitetaan yleensä vain niitä elämän mukavia asioita ja siitä syntyy helposti sellainen harha, että muiden elämä on oikeasti aina niin täydellistä. Tämä johtaa helposti vertailuun, joka aiheuttaa ja lisää huonoa oloa.
Kilpailu- ja suorituskeskeisemmäksi muuttuneet arvot heijastuvat myös perinteisissä medioissa. Televisiossa näytetään entistä enemmän kilpailuohjelmia laidasta laitaan.
– Kyllä massamedia vaikuttaa väkisinkin ajatteluumme, siltä ei voi välttyä. Siksi on tärkeää meille kaikille, että pohdimme omia elämän arvojamme, sillä kun elämme niiden mukaan, voimme hyvin.
Simons kehottaa myös pohtimaan omaa ihmiskäsitystä, sillä se määrää, mitä ajatellemme toisista ihmisistä ja itsestämme sekä miten toimimme toisia ja itseämme kohtaan.
– Me emme ole ympäristömme passiivisia tuotoksia vaan omaa ajatteluaan pystyy muokkaamaan ihan yksikseenkin ja jättämään vertailut pois. Maailmassa on tänä päivänä paljon negatiivista ja siksi on tärkeää myös oman hyvinvoinnin kannalta muistuttaa itseään ilon, huumorin ja kiitollisuuden merkityksestä. Kun tunnemme kiitollisuutta, emme vertaile.
YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan omatunto on synnynnäinen.
Simons kertoo, että sen lisäksi ihmisellä on myös opittu omatunto, joka voi olla esimerkiksi normeja, tapoja ja kulttuuria. - Tämä opittu omatunto voi saada aikaan sen, että pidämme kulissimme ja naamiomme tai että olemme liian kilttejä ainoastaan siksi, että vältämme aiheuttamasta konflikteja, vaikka oma eettinen omatuntomme sanoo muuta. Vain me itse voimme keskustella omatuntomme kanssa, kuunnella sitä tai olla kuuntelematta.
Logoterapian mukaan ihminen käy vaikeiden päätösten äärellä keskustelua omantunnon kanssa ja jos tällöin kuuntelee ja toimii omantunnon mukaan, tekee aina parhaan päätöksen juuri sillä hetkellä. Marketta Simons toteaa, että tämä ajatus on tärkeä anteeksiannon kannalta. On helpompi antaa anteeksi itselleen ja toisille, jos ajattelee, että juuri sillä hetkellä niissä olosuhteissa minä tai se toinen emme ymmärtäneet paremmin.
– Siitä ei ole kovinkaan kauan kun oli vielä suuri häpeä naiselle synnyttää lapsi avioliiton ulkopuolella. Monet näistä naisista tunsivat olevansa pakotettuja antamaan pois lapsensa taloudellisista ja yhteiskunnan painostuksesta, mistä seurasi huono omatunto, syytökset, vaikeneminen ja ahdistus. Tällaisen ihmisen on helpompi antaa anteeksi itselleen, jos hän voi ajatella, ettei hänellä sillä hetkellä, siinä elämän tilanteessa ollut muuta vaihtoehtoa vaan hän
teki päätöksensä, joka oli parhain juuri silloin. Myös tällaisen poisjätetyn lapsen on helpompi antaa anteeksi äidilleen, jos hän ajattelee, että juuri sillä hetkellä, niissä olosuhteissa ei hänen äitinsä ymmärtänyt paremmin vaan teki parhaimman päätöksensä omantuntonsa mukaan.
Marketta Simons kertoo, että logoterapia ei toimi, kuten nopeaa ratkaisua lupailevat itsehoito-oppaat ja kliseiset motivaatiokirjat. Logoterapia on jatkuvaa oppimista ja oman ajattelun tietoista tutkiskelua ja ennen kaikkea myös käytännön tekoja.
– Joka aamu meissä on sekä piru että enkeli, itse päätämme kenen hahmossa haluamme yrittää elää.
LAURA SANTALA

 
 

Logoterapia:
Wieniläisen neurologin ja psykiatrin Viktor E. Franklin (1905-1997) kehittämää henkistä tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa, jota kutsutaan myös eksistenssianalyysiksi.

Hän esitti, että ihmisen perimmäinen tarve on löytää tarkoitus elämässään ja kokea elämänsä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Kysymys ei ole siitä, mitä elämällä on minulle annettavaa, vaan mitä minä annan elämälle, toisille ihmisille ja arvokkaille asioille.
Olosuhteisiin ei aina voi vaikuttaa, mutta logoterapian oppien mukaan ihminen voi aina vapaasti valita suhtautumisensa olosuhteisiinsa. Ihminen on vapaa tekemään valintoja ja on niistä ensisijaisesti itse vastuussa.
Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen. Ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalisen ja henkinen kokonaisuus.
Marketta Simons:
Kouluttautunut logoterapeutiksi, yo-merkonomiksi ja lakitieteen kandidaatiksi. (www.logoterapi.se)
Kuvataiteilija, jonka näyttelyitä on nähtävillä tänä syksynä Suomalaisella kirjakaupalla Tukholmassa, avajaiset 3.9. klo 15, (www.kirjakulttuuri.se) ja ensi vuoden alusta Suomi-instituutin kirjastossa.
Kirjailija, jolta on julkaistu kirja "Ett meningsfullt liv – logoterapi på mitt sätt".
Järjestöaktiivi, mukana muun muassa Rusuvilinan ja Tukholman kalevalaisten toiminnassa.
Käy lukemassa satuja lapsille kerran kuussa lauantaisin Suomi-instituutin kirjastossa Tukholma kalevalaisista Sylvi Malmioksan kanssa. (www.finlandsinstitutet.se)

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

logoterapi