Målarboken med logoterapi

 Hur många gånger har du sagt:

 ”Jag skulle vilja”      
”Min dröm är att…”

 

Nu har du tillfället och verktyget att göra en plan med dina resurser för att få ut det bästa av livet. Du kan göra det bekvämt och bekymmersfritt - ensam eller med andra, i denna bok.


Värden står öppen för dig!                 

I denna logoterapeutiska målarbok finns det en fråga till varje bild. När du färglägger bilden ska du samtidigt fundera ut svaret på den. På följande sida får du en kort inblick i logoterapins tankar. De inspirerar dig vidare i dina funderingar, när du på nästa sida svarar på de tre frågorna. Sidan som kommer efter är tom. Den är din.
 

Lär dina tankar flyga – låt dem flyga 

Berätta med bilder, text och färg, vad du vill och hur du vill att ditt liv ska vara och hur du vill vara som människa . 
 

Ett meningsfullt liv - logoterapi på mitt sätt 
 

Logoterapi kallas även existensanalys och den finns idag i 35 länder. Den utvecklades av Viktor E Frankl (1905-1997), som var doktor i medicin och filosofi. Logoterapin är både psykologisk och filosofisk. Kärnan i den är att göra oss medvetna om meningen med livet under dess olika skeden. Enligt logoterapin är varje människa unik, värdefull och oersättlig och har ett ansvar för sitt liv. Logoterapins människosyn är livsbejakande. Även svårigheter i det förflutna kan ses som en källa till erfarenheter. Blicken riktas mot framtidens möjligheter. Logoterapin stärker vår självkänsla och självkännedom. Den ger oss mod, hopp och insikt om meningen med livet. Varje vuxen, frisk människa kan genom ansvarfulla val påverka hur hennes värld är och hur hon själv vill vara som människa.

Boken är lättläst. I den finns några tuschteckningar och  gamla omarbetade historier som kan underlätta att minnas logoterapins tankar i vardagen.

PRESSMEDDELANDET

Marketta Simons är utbildad logoterapeut från Finlands Logoterapi-institut AB (Suomen Logoterapiainstituutti Oy). Hon har även ekonomisk utbildning från Finland och en jur.kand. från Stockholms Universitet. Därutöver har hon genomgått utbildningar inom, bland annat, ledarskap. Hennes yrkeslivserfarenhet kommer både från den offentliga och den privata sektorn. Hon har arbetat med ekonomi, som jurist, pedagog, projektledare och chef, samt med egen verksamhet.
”Logoterapin har hjälpt mig att hantera även gamla sorger och därför vill jag dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter om logoterapin”, säger Marketta Simons

Titel: Ett meningsfullt liv - Logoterapi på mitt sätt
Författare: Marketta Simons
Utgiven: Vulkan

ISBN: 978-91-87669-15-6

Du kan köpa boken via nätet genom 
www.adlibris.se
Ett meningsfullt liv - Logioterapi på mitt sätt finns på Stockholms stadsbibliotek

 

logoterapi