Logoterapin grundades efter andra världskriget av Viktor E Frankl. Han var doktor i medicin och filosofi samt professor i neurologi, psykiatri och logoterapi.

Viktor Frankl sökte svar på frågan om hur människan skulle kunna komma till rätta med sin existentiella ångest. Han kom fram till att  människans grundläggande behov är viljan att finna meningen i sitt liv. Ordet logoterapi använde han första gången 1926 och i sin bok "Ärtzliche Seelsorge" systematiserade han logoterapin


När andra världskriget bröt ut transporterades Viktor Frankl till koncentrationsläger. Han tillbringade sammanlagt fyra år i Theresienstadt, Dachau och Auschwitz fram till krigsslutet 1945.

I koncentrationslägren fick Frankl själv testa sina egna tankars bärkraft och hållbarhet i praktiken.Vad byggs människans  identitet och självrespekt på?  Vad gör människan till en unik, värdefull och oersättlig varelse? Hur kan människan överleva i dessa vidriga förhållanden utan att tappa förnuftet? Vad gör att vissa människor till och med kan finna en mening med ett till synes meningslöst liv när andra i stället ger upp? Vad får människan att uthärda nästan vad som helst?

Viktor Frankl kom fram till att de av fångarna som klarade sig bäst var de som hade någonting, eller någon, att leva för. De riktade sig mot någonting i framtiden som för dem var meningsfullt.


Viktor Frankl försökte leva som han lärde. Han var höjdrädd och för att trotsa sin rädsla började han bestiga berg och blev en duktig bergsbestigare. Vid 67 års ålder tog han sin första flyglektion och efter två månader flög han ensam. Vid 85 års ålder blev han blind, men han fortsatte att diktera sina föreläsningar och texter och höll sig aktiv under hela sitt liv. Sin sista föreläsning höll Viktor Frankl den 21 oktober 1996 vid Wiens universitet och då var han 91 år gammal.

Viktor Frankl skrev en mängd artiklar och 31 böcker. Boken ”Trotz dem Ja zum Leben sagen” som är översatt till svenska med titeln ”Livet måste ha mening” och till engelska med titeln ”Man´s Search for Meaning” har sammanlagt sålts i över 13 miljoner exemplar. Viktor E. Frankl fick 27 hedersdoktorsutnämningar. Han höll gästföreläsningar på 209 universitet runtom i världen.

När Frankl utvecklade logoterapin influerades han av många tidigare och samtida filosofer, psykiatriker och psykologer samt olika religioners inriktningar. Han
kritiserade psykoanalys och andra former av psykoterapier men respekterade dem och såg sin logoterapi som en komplement.

Frankls logoterapi räknas till en av de tre psykologiska lärorna från Wien bredvid Freuds psykoanalys och Adlers individualpsykologi.


logoterapi